Bản tin thời sự ngày 9-5

Thực hiện: Phạm Huyền - Hoàng Thảo
Audio không hợp lệ