Đoàn ĐBQH tỉnh thảo luận một số dự án luật

- Chiều 21-10, sau khi nghe Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm và Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Huỳnh Thành Đạt thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình về dự án Luật Cảnh sát cơ động và dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ, các ĐBQH tỉnh đã tham gia ý kiến thảo luận về 2 dự án luật trên.

Đại biểu Nguyễn Việt Hà phát biểu thảo luận về dự thảo Luật Cảnh sát cơ động.

Đối với dự thảo Luật Cảnh sát cơ động, các đại biểu cho rằng, việc xây dựng Dự án Luật Cảnh sát cơ động là cần thiết nhằm hoàn thiện pháp luật về lực lượng Cảnh sát cơ động, góp phần bảo vệ an ninh, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội. Từ đó, khắc phục những vướng mắc, bất cập trong tổ chức thực hiện Pháp lệnh Cảnh sát cơ động, bảo đảm tính thống nhất trong hệ thống pháp luật, phù hợp với thông lệ quốc tế, tạo cơ sở pháp lý đồng bộ cho hoạt động của lực lượng cảnh sát cơ động; đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự an toàn xã hội. Các đại biểu đề nghị làm rõ hơn các quy định về thẩm quyền, quyền hạn, việc huy động, điều động, phối hợp của Cảnh sát cơ động để tránh chồng chéo với các quy định khác; cần quy định rõ hơn vị trí, chức năng của lực lượng cảnh sát cơ động, tránh trùng lắp về chức năng, nhiệm vụ với Luật Công an nhân dân vì Cảnh sát cơ động là lực lượng thuộc Công an nhân dân…

Về dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ, các đại biểu thảo luận các nội dung về các nhóm vấn đề về sở hữu công nghiệp, nhóm vấn đề về quyền tác giả, quyền liên quan, giống cây trồng; về tăng cường cải cách hành chính, cơ sở dữ liệu về sở hữu trí tuệ; quyền đăng ký sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí là kết quả của nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước; việc xử phạt vi phạm hành chính đối với các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ...

Tin, ảnh: Ngọc Hưng

Tin cùng chuyên mục