Giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng

- Cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp trong tỉnh đã tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát theo hướng toàn diện, chất lượng, hiệu quả. Qua đó góp phần nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên, tăng cường lòng tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng.

Bám sát nhiệm vụ trọng tâm và yêu cầu thực tiễn 

Ngay sau Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện công tác kiểm tra, giám sát từ khâu quán triệt, học tập các nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng; ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện; lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát của cấp ủy; thường xuyên nghe báo cáo và chỉ đạo giải quyết kịp thời những vụ việc phức tạp phát sinh... Thông qua đó đã giúp các tổ chức đảng, đảng viên nắm vững các nội dung trọng tâm của công tác kiểm tra, giám sát.

Điểm nổi bật trong đổi mới công tác kiểm tra, giám sát ở Đảng bộ tỉnh đó là đổi mới từ công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy các cấp theo hướng sâu sát cơ sở, chỉ đạo tập trung, kiên quyết, giải quyết dứt điểm các vụ việc phức tạp phát sinh. Cụ thể, Đảng bộ tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm của công tác kiểm tra, giám sát theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), trọng tâm là việc đấu tranh ngăn chặn các biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên; kiểm tra, làm rõ một số vụ việc điển hình trên địa bàn; gợi ý kiểm điểm đối với các tổ chức đảng và đảng viên; tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện các giải pháp khắc phục những khuyết điểm, vi phạm sau kiểm điểm. Đồng thời chỉ đạo kiểm tra, làm rõ và kết luận một số vụ việc bức xúc được dư luận, cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân quan tâm phản ánh, nhất là về công tác cán bộ, quản lý đất đai, việc chấp hành quy chế làm việc và trách nhiệm nêu gương... 

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy triển khai nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm.

Từ đầu năm 2021 đến nay, cấp ủy từ tỉnh đến cơ sở đã kiểm tra đối với 663 tổ chức đảng, 265 đảng viên; giám sát chuyên đề đối với 361 tổ chức Đảng và 218 đảng viên. Nội dung kiểm tra tập trung vào việc quán triệt, triển khai và xây dựng chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp; việc chấp hành các quyết định, chỉ thị, nghị quyết của Đảng; việc chấp hành nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng; công tác quản lý đất đai, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; việc thực hiện nhiệm vụ đảng viên và chức trách, nhiệm vụ được giao.

Giữ nghiêm kỷ luật Đảng

Với tinh thần quyết tâm, bản lĩnh, không ngại va chạm, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, các cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra các cấp đã kiểm tra, kết luận, làm rõ nhiều vụ việc, quyết định thi hành kỷ luật và đề nghị thi hành kỷ luật nghiêm minh, chính xác, kịp thời nhiều tổ chức đảng, đảng viên, được cán bộ, đảng viên, nhân dân đánh giá cao. Trong đó, công tác kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm được Ủy ban kiểm tra các cấp trong tỉnh chú trọng. Trong 9 tháng năm 2021, Ủy ban Kiểm tra các các cấp đã thực hiện 26 cuộc kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 3 tổ chức đảng và 39 đảng viên. Trong đó Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy thực hiện 5 cuộc đối với 3 tổ chức đảng và 16 đảng viên; Ủy ban Kiểm tra cấp huyện thực hiện 23 cuộc với 23 đảng viên.

Trong đó, có thể kể đến Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Đảng ủy xã Hùng Lợi về việc lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện các quy định về quản lý đất đai, khoáng sản, quản lý nhân khẩu trên địa bàn xã. Và việc phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời vi phạm pháp luật về khai thác khoáng sản tại khu vực Khuổi Mùn, thôn Lay, xã Hùng Lợi. Qua kiểm tra cho thấy Đảng ủy xã có khuyết điểm đến mức phải thi hành kỷ luật. Ngoài ra, có 5 đảng viên liên quan đến vụ việc cũng được kiểm tra dấu hiệu vi phạm, được xác định có khuyết điểm, sai phạm. Đó là 1 trong số rất nhiều cuộc kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm đã được thực hiện trong thời gian qua.

Từ đầu năm đến nay, cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra các cấp đã thi hành kỷ luật đối với 165 đảng viên, có 35 cấp ủy viên. Đồng chí Nguyễn Văn Đông, Bí thư chi bộ, trưởng thôn Cầu Bâm, xã Sơn Nam (Sơn Dương) chia sẻ, công tác kiểm tra, giám sát thời gian qua đã được các cấp ủy, UBKT thực hiện rất nghiêm túc. Các cá nhân, tổ chức vi phạm đều có hình thức kỷ luật nghiêm minh, cho thấy sự khách quan, đúng nguyên tắc. Việc kỷ luật đối với các cán bộ, đảng viên, tổ chức đảng có vi phạm đều rất đáng tiếc, nhưng làm như vậy mới góp phần xây dựng Đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Thông qua công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng đã góp phần tạo chuyển biến quan trọng trong toàn Đảng bộ trong thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; đồng thời, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng, đổi mới phương thức lãnh đạo theo hướng sâu sát, toàn diện, rõ thẩm quyền. Qua đó, ý thức, trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương của đội ngũ cán bộ, đảng viên được củng cố, nâng lên. Đặc biệt là tiếp tục củng cố được niềm tin trong nhân dân về tính nghiêm minh, nghiêm trị của Đảng trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng.

Phát huy truyền thống của ngành Kiểm tra Đảng “Tuyệt đối trung thành, đoàn kết, trung thực, liêm khiết, kỷ cương và tận tụy”, đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra Đảng của tỉnh đã và đang tiếp tục nỗ lực vượt mọi khó khăn, phát huy tinh thần đoàn kết, quyết tâm hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, góp phần vào sự nghiệp cách mạng của Đảng, của toàn dân.

Bài, ảnh: Ngọc Hưng

Tin cùng chuyên mục