Yên Sơn triển khai nhiệm vụ quý IV

- Ngày 12-10, Huyện ủy Yên Sơn đã tổ chức Hội nghị BCH Đảng bộ huyện (mở rộng) khóa XXIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đánh giá kết quả công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị quý III; triển khai phương hướng, nhiệm vụ quý IV-2021.

9 tháng đầu năm, giá trị sản xuất công nghiệp của huyện lũy kế đạt 818,55 tỷ đồng, đạt 81,7% kế hoạch; tổng mức bán lẻ hàng hóa đạt 2.465 tỷ đồng, đạt 79,5% kế hoạch; thu ngân sách nhà nước đạt 664,7 tỷ đồng, đạt 77% kế hoạch. Toàn huyện tạo việc làm mới cho 2.130 lao động, giảm 700 hộ nghèo; hoàn thành 61,51 km đường giao thông, đạt 100% theo Đề án bê tông hóa đường giao thông nông thôn và xây dựng cầu trên đường giao thông nông thôn năm 2021. Huyện cũng duy trì và giữ vững các tiêu chí tại 11 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 2 xã đạt nông thôn mới nâng cao; đang hoàn thiện các tiêu chí nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu tại 4 xã.

Các đồng chí Ban Thường vụ Huyện ủy Yên Sơn dự và chủ trì Hội nghị Hội nghị BCH Đảng bộ huyện (mở rộng)
khóa XXIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Trong quý IV, huyện tập trung đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công; lãnh đạo thực hiện các giải pháp phát triển kinh tế nông lâm nghiệp; xây dựng sản phẩm OCOP; hoàn thành xây dựng nông thôn mới tại xã Phú Thịnh, Tân Long; triển khai kế hoạch sản xuất vụ đông đúng thời vụ... Huyện tập trung làm tốt công tác tổ chức tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho toàn dân. Cấp ủy, người đứng đầu các cấp, cơ quan, đơn vị trên địa bàn tiếp tục nêu cao vai trò, trách nhiệm trong phòng, chống dịch Covid-19 nhằm thực hiện hiệu quả “mục tiêu kép” vừa chống dịch, vừa phát triển kinh tế. Hệ thống chính trị tiếp tục thực hiện nghiêm túc việc quán triệt, triển khai các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên; cụ thể hóa nghị quyết đại hội đảng các cấp, nhất là Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025. Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp của huyện triển khai hiệu quả Đề án 02 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được thông báo nhanh kết quả Hội nghị BCH Trung ương 4 (khóa XIII), Đề án đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử hướng tới chính quyền số tỉnh Tuyên Quang 2021 – 2025, định hướng đến năm 2030 và một số nghị quyết, quy định, hướng dẫn khác của Bộ Chính trị, BCH Trung ương Đảng về thi hành Điều lệ Đảng; công tác cán bộ; công tác kiểm tra, giám sát; công  tác dân vận.  

Tin, ảnh: Bích Hằng

Tin cùng chuyên mục