Cảnh giác với những thông tin xuyên tạc về công tác nhân sự Đại hội XIII của Đảng

- Những ngày này, trong khi nhân dân cả nước đang hân hoan chào đón năm mới 2021, với một sự kiện chính trị trọng đại của đất nước: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, các thế lực phản động, những kẻ cơ hội chính trị lại ráo riết đẩy mạnh các hoạt động chống phá Đảng, chống phá chế độ bằng nhiều hình thức và thủ đoạn xảo quyệt hòng bôi nhọ uy tín, chia rẽ gây mất đoàn kết, mất lòng tin với Đảng, Nhà nước, xuyên tạc tình hình Việt Nam.

Lĩnh vực mà các thế lực thù địch, cơ hội chính trị tập trung xuyên tạc, nói xấu thời điểm này là tung những tin thất thiệt về công tác chuẩn bị nhân sự của Đảng, chẳng hạn những thông tin về “tứ trụ”, về “trường hợp đặc biệt”, về nhân sự Tổng Bí thư... Trong khi đó, Ban Chấp hành Trung ương Đảng mới chỉ tiến hành việc bỏ phiếu giới thiệu nhân sự Bộ Chính trị, Ban Bí thư ở Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương 14 và Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương 15, họp từ ngày 16 đến 17/1/2021 mới tiếp tục thảo luận cho ý kiến vào công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIII và chuẩn bị nhân sự lãnh đạo chủ chốt khóa XIII.

Công tác nhân sự của Đảng đã và đang được thực hiện theo một quy trình chặt chẽ, chuẩn bị công phu, cách làm cẩn trọng, dựa trên nguyên tắc xây dựng Đảng, thể hiện và phát huy nguyện vọng, ý chí tập thể là nguyên tắc tập trung dân chủ bởi đây là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, nhiệm vụ “then chốt” của “then chốt”, có liên quan đến sự phát triển vững mạnh của Đảng, của đất nước.

Vì vậy những ý kiến về sắp đặt cán bộ chủ chốt, những danh sách nhân sự mà các đối tượng phản động, cơ hội chính trị đưa ra trong những ngày gần đây, chỉ là những chiêu trò xuyên tạc, kích động, “diễn biến hòa bình” công tác cán bộ của Đảng ta, nhằm đánh vào tâm lý tò mò của nhiều người, gây nhiễu loạn thông tin. Mục đích của chúng nhằm tạo ra sự mất đoàn kết nội bộ, giảm uy tín của các đồng chí lãnh đạo cấp cao, gây dao động về tư tưởng chính trị trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, từ đó làm giảm niềm tin của nhân dân đối với Đảng.

Đại hội XIII của Đảng đang đến gần, hơn lúc nào hết, mỗi cán bộ, đảng viên và toàn dân cần nêu cao tinh thần cảnh giác với những luận điệu xuyên tạc, chống phá của các thế lực thù địch, phản động, nhất là trên mạng xã hội, kịp thời đấu tranh, phản bác các thông tin xấu độc, góp phần củng cố niềm tin vững chắc vào sự lãnh đạo của Đảng.     
 

Hoàng Bách

Tin cùng chuyên mục