Soi gương, rửa mặt

- Thời điểm này, các tổ chức cơ sở đảng đang tiến hành việc kiểm điểm, đánh giá xếp loại ...

Kiên trì mới hiệu quả

- Tuần qua, Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11 năm 2021 đã đánh giá sau gần hai tháng ...

Tin xem nhiều

Hướng mạnh về cơ sở

- Xã Thượng Nông có 975 hộ, trên 4.820 nhân khẩu thuộc 9 thôn. Là xã vùng sâu, vùng xa, đa phần là đồng bào dân tộc thiểu số; đồng bào dân tộc Tày chiếm trên 80%. Quá trình thực ...