Chương trình nghệ thuật tại Lễ kỷ niệm 10 năm ngày KHCN Việt Nam và tôn vinh trí thức KHCN tiêu biểu tỉnh Tuyên Quang lần thứ nhất năm 2023

Video không hợp lệ

Video khác