Chế độ bảo hiểm xã hội người lao động được hưởng khi mắc COVID-19

- Người lao động bị mắc COVID-19 hoặc phải nghỉ việc để chăm sóc con dưới 7 tuổi bị mắc COVID-19 đều là đối tượng được hưởng chế độ ốm đau theo Luật Bảo hiểm xã hội.

Người lao động mắc COVID-19 sẽ được hưởng đầy đủ quyền lợi về bảo hiểm xã hội nếu đảm bảo đủ điều kiện và hồ sơ theo quy định.

Hai chế độ bảo hiểm xã hội mà người lao động mắc COVID-19 được hưởng gồm:

Chế độ ốm đau: Theo quy định tại Điều 25 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014, người lao động bị ốm đau hoặc phải nghỉ việc để chăm sóc con dưới 7 tuổi bị ốm đau mà có xác nhận của cơ sở y tế có thẩm quyền sẽ được hưởng chế độ ốm đau. Chế độ này hiện được áp dụng để chi trả cho người lao động bị mắc COVID-19 hoặc nghỉ việc để chăm sóc con dưới 7 tuổi bị mắc COVID-19.

Hồ sơ đề nghị hưởng gồm giấy ra viện với người lao động là F0 điều trị nội trú; giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội hoặc giấy ra viện có chỉ định của y, bác sỹ điều trị cho nghỉ thêm sau thời gian điều trị nội trú với người lao động là F0 điều trị ngoại trú.

Thời gian hưởng tối đa là 30 ngày. Trường hợp F0 cần nghỉ dài hơn 30 ngày thì khi hết hoặc sắp hết thời hạn nghỉ phải tiến hành tái khám để cơ quan y tế xem xét quyết định.

Trong thời gian nghỉ, người lao động sẽ được hưởng 75% mức tiền lương đóng bảo hiểm xã hội của tháng liền kề trước khi nghỉ việc.

Thời gian nộp hồ sơ là trong vòng 45 ngày kể từ ngày trở lại làm việc để đơn vị hoàn thiện hồ sơ và gửi cơ quan bảo hiểm xã hội. Cơ quan bảo hiểm xã hội sẽ giải quyết chế độ cho người lao động trong tối đa 6 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định. Người lao động có thể nhận tiền thông qua tài khoản cá nhân hoặc qua đơn vị sử dụng lao động.

Chế độ dưỡng sức phục hồi sức khỏe sau ốm đau: Ngoài chế độ ốm đau, Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định sau khi điều trị các bệnh khác hoặc COVID-19, nếu người lao động đã nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau đủ thời gian trong một năm theo quy định mà trong vòng 30 ngày trở lại làm việc, sức khỏe của người lao động vẫn chưa hồi phục thì được nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe.

Thời gian nghỉ hưởng chế độ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe trong trường hợp này sẽ do người sử dụng lao động và Ban Chấp hành công đoàn cơ sở quyết định nhưng tối đa không quá 10 ngày đối với người lao động sức khỏe chưa phục hồi sau thời gian ốm đau do mắc bệnh cần chữa trị dài ngày; tối đa 7 ngày đối với người lao động sức khỏe chưa phục hồi sau thời gian ốm đau do phải phẫu thuật; bằng 5 ngày đối với các trường hợp khác.

Mức tiền được hưởng trong thời gian nghỉ dưỡng sức là 30% mức lương cơ sở.

Người lao động bị nhiễm COVID-19 liên hệ với cơ quan y tế tại địa phương để được hướng dẫn trong việc cấp các hồ sơ giấy tờ làm căn cứ giải quyết hưởng chế độ bảo hiểm xã hội.

Thu Hường

Tin cùng chuyên mục