Chính sách bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên năm học 2021 - 2022

- Bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên là hình thức bảo hiểm bắt buộc được áp dụng đối với các đối tượng theo quy định của Luật Bảo hiểm y tế (BHYT) để chăm sóc sức khỏe, không vì mục đích lợi nhuận do Nhà nước tổ chức thực hiện.

Đối tượng tham gia: Học sinh, sinh viên (HSSV) đang theo học tại các cơ sở giáo dục, đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân thuộc đối tượng bắt buộc tham gia BHYT (trừ HSSV đã có thẻ BHYT theo các nhóm khác).

Mức đóng: Mức đóng hàng tháng bằng 4.5% mức lương cơ sở tại thời điểm đóng, trong đó: Ngân sách nhà nước hỗ trợ 30% mức đóng, tương đương = 20.115 đồng/tháng; cá nhân HSSV tự đóng 70% mức đóng, tương đương = 46.935 đồng/tháng. 

Phương thức đóng:

HSSV đóng phí BHYT theo phương thức 3 tháng, 6 tháng, 12 tháng. 

Mức tiền đóng cụ thể tùy thuộc thời gian đăng ký tham gia. Nếu thời gian đăng ký tham gia 01 năm (12 tháng), số tiền thuộc phần trách nhiệm đóng của HSSV là 563.220 đồng. 

Bắt đầu từ năm học 2021-2022, thực hiện thu BHYT HSSV theo năm tài chính, tức là thẻ BHYT được cấp hằng năm cho HSSV có giá trị từ ngày 01/01 cho đến 31/12. Do đó, năm học này ngoài phương thức đóng 6 tháng, HSSV có thể đăng ký tham gia theo 2 phương thức sau:

+ Đăng ký tham gia 3 tháng (tháng 10-12/2021): số tiền thuộc trách nhiệm đóng của HSSV là 140.805 đồng.

+ Đăng ký tham gia 15 tháng (3 tháng năm 2021 và 12 tháng năm 2022) thì số tiền thuộc trách nhiệm đóng của HSSV là 704.025 đồng.

- Một số trường hợp đặc biệt thẻ BHYT có giá trị sử dụng cụ thể như sau:

+ Đối với học sinh lớp 1: Giá trị sử dụng bắt đầu từ ngày 01/10 của năm học;

+ Đối với học sinh lớp 12: Thẻ sẽ có giá trị sử dụng đến hết ngày 30/09 của
năm học.

Quyền lợi khi tham gia BHYT HSSV:

Được khám, chữa bệnh tại các cơ sở khám chữa bệnh BHYT theo quy định. Trường hợp cấp cứu được khám, chữa bệnh tại bất kỳ cơ sở khám chữa bệnh nào và phải xuất trình thẻ BHYT cùng với giấy tờ chứng minh về nhân thân trước khi ra viện. 

Được Quỹ BHYT chi trả chi phí khám, chữa bệnh trong phạm vi quyền lợi và mức hưởng theo quy định; được thanh toán chi phí vận chuyển người bệnh đối với một số đối tượng.

Trường hợp khám, chữa bệnh tại cơ sở y tế không ký hợp đồng khám chữa bệnh BHYT hoặc khám, chữa bệnh tại nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu nhưng không thực hiện đầy đủ thủ tục khám chữa bệnh theo quy định, HSSV tự thanh toán chi phí với cơ sở khám chữa bệnh, sau đó tập hợp hồ sơ, chứng từ và thanh toán trực tiếp tại cơ quan Bảo hiểm xã hội theo mức hưởng quy định tại Điều 30 Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ.

Được chăm sóc sức khỏe ban đầu tại y tế trường học theo quy định.

Được cấp, gia hạn thời gian sử dụng thẻ BHYT tương ứng với số tháng nộp tiền đóng BHYT, được đăng ký khám chữa bệnh BHYT ban đầu tại cơ sở khám, chữa bệnh BHYT tuyến xã, tuyến huyện hoặc tương đương.    

Thu Hường

Tin cùng chuyên mục