Nộp phạt nguội vi phạm giao thông tại nơi cư trú

- Từ ngày 21/5/2022, người vi phạm giao thông không cần phải quay lại nơi vi phạm để giải quyết phạt nguội mà có thể nộp phạt ngay tại nơi cư trú. Khi người vi phạm đến làm việc thì trưởng công an cấp xã, trưởng công an cấp huyện tiến hành lập biên bản và ra quyết định xử phạt vi phạm giao thông theo quy định.

Đó là một trong những điểm mới trong Thông tư 15/2022/TT-BCA của Bộ Công an, chính thức có hiệu lực từ ngày 21/5/2022.

Thông tư 15/2022/TT-BCA của Bộ Công an cập nhật nhiều điểm mới về phạt nguội như: tăng thời hạn xử lý phạt nguội; được gửi kết quả phạt nguội đến công an nơi người vi phạm cư trú để giải quyết; người vi phạm không cần quay lại nơi vi phạm giải quyết phạt nguội; tăng thời hạn gửi thông báo cảnh báo đăng kiểm ô tô; cho phép nộp phạt giao thông tại Cổng dịch vụ công của Bộ Công an.

Cụ thể, Thông tư 15/2022/TT-BCA quy định trong trường hợp vi phạm nhưng không dừng được phương tiện giao thông người có thẩm quyền xử phạt thông qua phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, tiến hành xử phạt trong thời hạn 10 ngày làm việc.

Theo quy định trước đó tại Thông tư 65/2020/TT-BCA, thời hạn xử lý phạt nguội là trong 5 ngày làm việc.

Thông tư 15 cũng quy định, khi xác định có hành vi vi phạm giao thông như không thể dừng phương tiện để xử lý ngay tại thời điểm vi phạm, người có thẩm quyền xử phạt của cơ quan công an nơi phát hiện vi phạm thực hiện xác định thông tin về phương tiện giao thông, chủ phương tiện, tổ chức, cá nhân có liên quan đến vi phạm hành chính thông qua cơ quan đăng ký xe và Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Trường hợp chủ phương tiện, tổ chức, cá nhân có liên quan đến vi phạm hành chính không cư trú, đóng trụ sở tại địa bàn cấp huyện nơi cơ quan công an đã phát hiện vi phạm hành chính có thể chuyển kết quả thu thập được bằng phương tiện, kỹ thuật nghiệp vụ về nơi cư trú của người vi phạm để xử lý.

Thông tư 15/2022/TT-BCA quy định nếu việc đi lại gặp khó khăn và không có điều kiện trực tiếp đến trụ sở cơ quan công an nơi phát hiện vi phạm, thì cơ quan công an nơi phát hiện vi phạm sẽ gửi thông báo yêu cầu người vi phạm đến trụ sở công an cấp xã, công an cấp huyện nơi cư trú, đóng trụ sở để giải quyết vụ việc.

Khi người vi phạm đến làm việc thì trưởng công an cấp xã, trưởng công an cấp huyện tiến hành lập biên bản và ra quyết định xử phạt vi phạm giao thông theo quy định.                                                                                                             

Thu Hường

Tin cùng chuyên mục