Tin xem nhiều

Quy định tuyển thẳng vào trường PTDT nội trú

- Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông tư số 04/2023/TT-BGDĐT về Quy chế tổ chức và hoạt động của trường phổ thông dân tộc nội trú. Theo đó, học sinh dân tộc thiểu số rất ít ...