Tin xem nhiều

Đối tượng được miễn học phí theo quy định mới

Ngoài hai đối tượng không phải đóng học phí là học sinh tiểu học và người học theo các chuyên ngành đặc thù, Nghị định 81/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định cụ thể 19 đối tượng được miễn học phí.