Thanh toán chi phí khám, chữa bệnh BHYT tại cơ sở thu dung, điều trị Covid-19 như thế nào?

Bộ Y tế cho biết, chi phí khám, chữa bệnh cho bệnh nhân Covid-19 tại các cơ sở thu dung, điều trị Covid-19 và tại trạm y tế lưu động do ngân sách nhà nước bảo đảm theo chi phí thực tế.

(Ảnh minh họa)

Câu hỏi: Chi phí khám, chữa bệnh BHYT tại "Cơ sở thu dung, điều trị Covid-19", trạm y tế lưu động được thanh toán như thế nào?

Trả lời:

Bộ Y tế vừa có văn bản gửi Bảo hiểm xã hội Việt Nam; Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Các bệnh viện, viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế; Y tế các bộ, ngành về việc thực hiện hợp đồng và thanh toán chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế (BHYT) tại cơ sở thu dung, điều trị Covid-19, trạm y tế lưu động.

Khám, chữa bệnh BHYT tại "Cơ sở thu dung, điều trị Covid-19", trạm y tế lưu động

Về thẩm quyền ký kết phụ lục hợp đồng hoặc hợp đồng khám, chữa bệnh BHYT mới, bệnh viện được giao phụ trách quản lý, điều hành "Cơ sở thu dung, điều trị Covid-19" chịu trách nhiệm ký phụ lục hợp đồng hoặc hợp đồng khám, chữa bệnh BHYT mới với cơ quan Bảo hiểm xã hội nơi "Cơ sở thu dung, điều trị Covid-19" được thành lập để thực hiện khám bệnh, chữa bệnh cho người có thẻ BHYT.

Trường hợp các bệnh viện thành lập các khu/khoa thu dung, điều trị Covid-19 thì chỉ thực hiện ký phụ lục hợp đồng và không được cấp mã cơ sở khám, chữa bệnh riêng.

Bệnh viện hoặc Trung tâm y tế cấp huyện nơi đã ký hợp đồng với cơ quan bảo hiểm xã hội phối hợp với cơ quan Bảo hiểm xã hội ký phụ lục hợp đồng hoặc hợp đồng khám, chữa bệnh BHYT mới để thực hiện khám, chữa bệnh cho người có thẻ BHYT tại trạm y tế lưu động trên địa bàn quản lý.

Hai bên thỏa thuận thời điểm có hiệu lực của phụ lục hợp đồng hoặc hợp đồng khám, chữa bệnh BHYT mới, bảo đảm quyền lợi cho người bệnh có thẻ BHYT.

Danh mục kỹ thuật, thuốc, vật tư y tế sử dụng tại "Cơ sở thu dung, điều trị Covid-19" là danh mục kỹ thuật, thuốc, vật tư y tế đã được phê duyệt của Bệnh viện được giao quản lý, điều hành và các kỹ thuật, thuốc, vật tư y tế được Bệnh viện bổ sung tạm thời phù hợp với năng lực của "Cơ sở thu dung, điều trị Covid-19"

Danh mục dịch vụ kỹ thuật, thuốc, vật tư y tế tại trạm y tế lưu động được sử dụng danh mục của trạm y tế cấp xã; Đồng thời căn cứ nhu cầu thực tế, năng lực của trạm y tế lưu động, cơ quan quản lý về y tế có thẩm quyền có trách nhiệm phê duyệt danh mục dịch vụ kỹ thuật, thuốc, vật tư y tế cho trạm y tế lưu động ngoài danh mục của trạm y tế cấp xã; Số lượng giường thực tế sử dụng.

Bộ Y tế nêu rõ quyết định phê duyệt phương án thành lập, quyết định thành lập "Cơ sở thu dung, điều trị Covid-19", trạm y tế lưu động do cơ quan có thẩm quyền ra quyết định đồng thời là Giấy phép hoạt động của cơ sở này.

Thanh toán chi phí khám, chữa bệnh BHYT tại "Cơ sở thu dung, điều trị Covid-19", trạm y tế lưu động

Theo quyết định của Bộ Y tế, chi phí khám, chữa bệnh cho bệnh nhân Covid-19 tại các cơ sở thu dung, điều trị Covid-19 và tại trạm y tế lưu động do ngân sách nhà nước bảo đảm theo chi phí thực tế;

Chi phí điều trị các bệnh khác trong quá trình điều trị Covid-19 thực hiện theo quy định của pháp luật về BHYT, khám, chữa bệnh và theo hướng dẫn của Bộ Y tế về thanh toán chi phí khám, chữa bệnh BHYT liên quan đến dịch Covid-19

Chi phí khám, chữa bệnh BHYT tại các "Cơ sở thu dung, điều trị Covid-19" được tổng hợp và thanh toán riêng, được tính là chi phí phát sinh do thay đổi phạm vi hoạt động hoặc do thành lập mới.

Theo Nhân Dân Điện tử

Tin cùng dòng sự kiện