17 xã, phường, thị trấn là vùng đỏ

- UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 138/QĐ-UBND về việc phân loại cấp độ dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, đối với cấp xã:

- Cấp độ 4 - nguy cơ rất cao (vùng đỏ), toàn tỉnh có 17 xã, phường, thị trấn là: Phan Thiết, Hưng Thành, Tân Quang, Đội Cấn (TP Tuyên Quang); xã Đại Phú, Tân Trào, Vĩnh Lợi, Bình Yên, Minh Thanh, Sơn Nam, Tân Thanh, Thiện Kế, Lương Thiện (Sơn Dương); xã Đức Ninh, Yên Thuận (Hàm Yên); thị trấn Yên Sơn (Yên Sơn); xã Xuân Lập (Lâm Bình).

Cấp độ 3 - nguy cơ cao (vùng cam), toàn tỉnh có 13 xã, phường, thị trấn là: Phường Nông Tiến, An Tường, Ỷ La, Minh Xuân (TP Tuyên Quang); xã Hợp Hòa, Quyết Thắng, Kháng Nhật, Phú Lương, Trung Yên và thị trấn Sơn Dương (Sơn Dương); xã Trung Môn (Yên Sơn); xã Thành Long (Hàm Yên); thị trấn Na Hang (Na Hang).

Xã Trung Trực (Yên Sơn) là 1 trong 59 xã, phường, thị trấn là vùng xanh của tỉnh.

Cấp độ 2 - Nguy cơ trung bình (vùng vàng) có 49 xã, phường, thị trấn là: xã Thượng Lâm (Lâm Bình); xã Tân Mỹ, Xuân Quang, Bình Nhân, Hà Lang, Tân An, Trung Hà, Vinh Quang và thị trấn Vĩnh Lộc (Chiêm Hóa); xã Năng Khả (Na Hang); xã Hợp Thành, Ninh Lai, Tam Đa, Phúc Ứng, Tú Thịnh, Cấp Tiến, Thượng Ấm, Đông Thọ, Chi Thiết, Đông Lợi, Đồng Quý, Hồng Lạc, Văn Phú, Vân Sơn (Sơn Dương); xã Yên Phú, Thái Hòa, Nhân Mục, Tân Thành, Yên Lâm và thị trấn Tân Yên (Hàm Yên); xã Lang Quán, Hoàng Khai, Nhữ Khê, Thái Bình, Đội Bình, Nhữ Hán, Chân Sơn, Kim Quan, Phúc Ninh, Trung Sơn, Xuân Vân, Tứ Quận (Yên Sơn); phường Tân Hà và Mỹ Lâm, xã Tràng Đà, Lưỡng Vượng, Thái Long, An Khang và Kim Phú (TP Tuyên Quang).

Cấp độ 1 - Nguy cơ thấp (vùng xanh): 59 xã, phường, thị trấn còn lại.

Đối với cấp huyện:

- Cấp độ 1 - nguy cơ thấp (vùng xanh) có 7/7 huyện, thành phố.

Đối với cấp tỉnh:

- Cấp  độ 1- nguy cơ thấp (vùng xanh).

Các sở, ban, ngành, UBND huyện, thành phố căn cứ vào phân loại cấp độ dịch Covid-19 tại Quyết định này để áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch theo đúng quy định, bảo đảm "thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19".

Tin, ảnh: Minh Hoa

Tin cùng dòng sự kiện