Ứng dụng công nghệ số hỗ trợ hoạt động đào tạo nghề du lịch

Tổng cục Du lịch (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) cho biết, trong bối cảnh ngành Du lịch chịu tác động nặng nề bởi dịch Covid-19, một vấn đề lớn đặt ra là cần chuẩn bị sẵn sàng nguồn nhân lực để phục hồi ngành “kinh tế mũi nhọn” sau khi dịch được kiểm soát.

Với những thay đổi về xu hướng du lịch, thị hiếu của du khách sẽ xuất hiện các công việc mới, như nhân viên quảng bá du lịch ảo, hướng dẫn viên du lịch công nghệ, nhân viên bán hàng và chăm sóc khách hàng trực tuyến... Giải pháp tối ưu lúc này là ứng dụng công nghệ số trong hoạt động giáo dục nghề nghiệp và đào tạo nghề du lịch.

Vì thế, Tổng cục Du lịch đề nghị các trường đào tạo về du lịch tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức về chuyển đổi số; triển khai đào tạo, bồi dưỡng nâng cao kiến thức, kỹ năng về công nghệ thông tin, bảo đảm an toàn thông tin mạng cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên của nhà trường; quản lý các khóa học trực tuyến bảo đảm chất lượng thông qua các quy định về điều kiện mở trường, mở lớp...

Theo Hanoimoi

Tin cùng chuyên mục