Na Hang tổng kết công tác tổng điều tra kinh tế năm 2021

- Ngày 20-5, Ban Chỉ đạo tổng điều tra kinh tế năm 2021 huyện Na Hang tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tổng điều tra kinh tế năm 2021.

Lãnh đạo UBND huyện Na Hang khen thưởng các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác tổng điều tra.

Năm 2021, cuộc tổng điều tra kinh tế của huyện được thực hiện qua 2 giai đoạn: Giai đoạn 1 từ tháng 2 đến tháng 5-2021; giai đoạn 2 được thực hiện trong tháng 6 và 7 năm 2021. Cuộc tổng điều ra thu thập thông tin cơ bản về hoạt động và kết quả sản xuất kinh doanh của 6 nhóm đơn vị điều tra gồm: đơn vị hành chính, khối sự nghiệp, khối hiệp hội, cơ sở tôn giáo, cơ sở cá thể, doanh nghiệp.

Cấp ủy, chính quyền các cấp đã quan tâm chỉ đạo sát sao các cấp, ngành thực hiện nhiệm vụ. Ban Chỉ đạo cấp huyện đã hướng dẫn các xã, thị trấn lập Ban Chỉ đạo và tuyển chọn điều tra viên theo đúng quy định, đảm bảo yêu cầu cơ bản về tiêu chuẩn, chất lượng, thống nhất về nghiệp vụ. Điều tra viên các cấp sử dụng thành thạo công nghệ thông tin trong quá trình thu thập thông tin, quản lý cuộc Tổng điều tra. Công tác tuyên truyền được chú trọng, đa dạng bằng nhiều hình thức, nội dung tuyên truyền phù hợp với từng giai đoạn, điều kiện của huyện, xã.

Đến nay, huyện Na Hang hoàn thành 100% đơn vị điều tra theo đúng kế hoạch đề ra. Kết quả, có 24 đơn vị hành chính được điều tra, khối sự nghiệp có 46 đơn vị, khối hiệp hội có 9 cơ sở, 2 cơ sở tôn giáo, 1.540 cơ sở cá thể và 86 doanh  nghiệp.

Nhân dịp này, 1 tập thể và 3 cá nhân được UBND tỉnh khen thưởng; Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh khen thưởng 6 cá nhân; UBND huyện khen thưởng 8 tập thể, 14 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tổng điều tra.

Tin, ảnh: Bích Hằng

Tin cùng chuyên mục