Khối thi đua ngân hàng triển khai nhiệm vụ năm 2021

- Sáng 8-1, Khối thi đua Ngân hàng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021.


Các đơn vị ký kết giao ước thi đua khen thưởng năm 2021.

Trong năm, các đơn vị trong khối thi đua đã triển khai kịp thời cơ chế, chính sách của Chính phủ, ngành và của tỉnh về tiền tệ và hoạt động ngân hàng. Tổng dư nợ cho vay các thành phần kinh tế của các ngân hàng thực hiện hết 31-12-2020 là 19.350 tỷ đồng, tăng gần 1.430 tỷ đồng so với năm 2019. Trong đó, cho vay xây dựng nông thôn mới tại 11 xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020 là gần 785 tỷ đồng…

Năm 2021 các đơn vị trong khối tập trung triển khai có hiệu quả các giải pháp mở rộng tín dụng đối với các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên, lĩnh vực đột phá có thế mạnh của tỉnh; đáp ứng kịp thời, đầy đủ nhu cầu vốn tín dụng cho các thành phần kinh tế trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là vốn tín dụng để khôi phục và duy trì sản xuất kinh doanh cho các ngành, lĩnh vực bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19...

Tin, ảnh: Hải Hương

Tin cùng chuyên mục