Những bàn tay nhiều ngón (Hay sự tích cây chuối)

Tác giả: Phạm Hổ - Thể hiện: Hoàng Lâm
Audio không hợp lệ