Thơ: Bờ sông ký ức

Tác giả: Tạ Bá Hương - Thể hiện: Thu Ngà
Audio không hợp lệ