Thơ: Bồi hồi xứ Tuyên

Tác giả: Ngọc Mai - Thể hiện: NSƯT Vĩnh Thuận
Audio không hợp lệ