Thơ: Chiều Na Hang

Tác giả: Hà Thế Đô - Thể hiện: NSƯT Vĩnh Thuận
Audio không hợp lệ