Thơ: Hội Then

Tác giả: Đỗ Văn Xuân - Thể hiện: NSƯT Vĩnh Thuận
Audio không hợp lệ