Thơ: Làng quê vào hội

Tác giả: Nguyễn Anh Đào - Thể hiện: NSƯT Vĩnh Thuận
Audio không hợp lệ