Thơ: Lời mẹ ru

Tác giả: Tống Đại Hồng - Thể hiện: NSƯT Vĩnh Thuận
Audio không hợp lệ