Thơ: Một chút xuân quê

Tác giả: Nguyễn Hữu Dực - Thể hiện: NSƯT Vĩnh Thuận
Audio không hợp lệ