Thơ: Tiếng ve ngày cũ

Tác giả: Phụng Tú - Thể hiện: NSƯT Vĩnh Thuận
Audio không hợp lệ