Truyện ngắn: Cô Lùn

Tác giả: Nguyễn Đình Lãm - Thể hiện: Việt Hòa
Audio không hợp lệ