Truyện ngắn: Đồng đội

Tác giả: Nguyễn Anh Đào - Thể hiện: Việt Hòa
Audio không hợp lệ