Truyện thiếu nhi: Cái gậy hay con ngựa

Tác giả: Nguyễn Kiên - Thể hiện: Hoàng Lâm
Audio không hợp lệ