Truyện thiếu nhi: Cây một quả (hay là sự tích quả Mơ)

Tác giả: Phạm Hổ - Thể hiện: Hạ Vũ
Audio không hợp lệ