Truyện thiếu nhi: Cười

Tác giả: Võ Quảng - Thể hiện: Hoàng Lâm
Audio không hợp lệ