Truyện thiếu nhi: Hai bàn tay chiến sĩ (phần 1)

Tác giả: Nguyễn Huy Tưởng - Thể hiện: Hạ Vũ
Audio không hợp lệ