Truyện thiếu nhi: Hai bàn tay chiến sĩ (phần 2)

Tác giả: Nguyễn Huy Tưởng - Thể hiện: Hạ Vũ
Audio không hợp lệ