Truyện thiếu nhi: Những thanh gươm xanh (Hay sự tích hoa Phượng)

Tác giả: Phạm Hổ - Thể hiện: Hạ Vũ
Audio không hợp lệ