Truyện thiếu nhi: Trong hồ nước

Tác giả: Võ Quảng - Thể hiện: Hạ Vũ
Audio không hợp lệ