Một nét thành Tuyên

Nhạc: Tân Điều - Thơ: Lê Tuấn Lộc - Trình bày: Ngọc Khanh
Audio không hợp lệ