Rừng Tuyên Quang in bóng Tân Trào

Sáng tác: Nguyễn Văn Tý
Audio không hợp lệ