Mùa xuân nho nhỏ

Nhạc: Trần Hoàn - Thơ: Thanh Hải - Thể hiện: Hồng Nhung
Audio không hợp lệ