Tâm tình cô gái Na Hang

Sáng tác: Lê Việt Hòa - Trình bày: Ngọc Khanh - Kim Oanh
Audio không hợp lệ