Phạt tới 3 triệu đồng nếu không khai báo y tế theo yêu cầu phòng chống dịch

- Từ ngày 01/01/2022, không thực hiện biện pháp bảo vệ cá nhân để phòng chống dịch như đeo khẩu trang, sát khuẩn, giữ khoảng cách, khai báo y tế có thể bị xử phạt từ 01 đến 03 triệu đồng.

Đây là nội dung được đề cập tại Nghị định 124/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 117/2020/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế.

Cụ thể, tại điểm a khoản 5 Điều 2 Nghị định 124/2021/NĐ-CP sửa đổi quy định tại điểm a khoản 1 Điều 12 Nghị định 117/2020/NĐ-CP như sau:

"a) Không thực hiện biện pháp bảo vệ cá nhân đối với người tham gia chống dịch và người có nguy cơ mắc bệnh dịch theo hướng dẫn của cơ quan y tế, bao gồm: đeo khẩu trang, sát khuẩn, giữ khoảng cách, khai báo y tế và các biện pháp khác;"

So với trước đó, quy định mới đã liệt kê chi tiết các hành vi được coi là không chấp hành biện pháp bảo vệ cá nhân trong phòng chống dịch như: không đeo khẩu trang, sát khuẩn, giữ khoảng cách, khai báo y tế,…

Mức phạt đối với hành vi không đeo khẩu trang, sát khuẩn, giữ khoảng cách, khai báo y tế,… là từ 01 triều đồng đến 03 triệu đồng và áp dụng từ ngày 01/01/2022 (ngày Nghị định 124/2021/NĐ-CP có hiệu lực thi hành).

Lưu ý: Hành vi che giấu, không khai báo hoặc khai báo không kịp thời hiện trạng của bản thân hoặc của người khác mắc dịch bệnh Covid-19 sẽ bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng. (Theo điểm a Khoản 3 Điều 7 Nghị định 117/2020/NĐ-CP).

Ngoài ra, Nghị định 124/2021/NĐ-CP cũng sửa đổi bổ sung điểm b khoản 5 Điều 12 Nghị định 117/2020/NĐ-CP như sau:

Không thực hiện quyết định cấm tập trung đông người tại vùng đã được ban bố tình trạng khẩn cấp về dịch theo các Nghị quyết, quyết định, chỉ thị và văn bản khác của cơ quan có thẩm quyền.

(Trước đó, không thực hiện quyết định cấm tập trung đông người tại vùng đã được ban bố tình trạng khẩn cấp về dịch).

Mức phạt đối với hành vi này được giữ nguyên là từ 30 triệu đồng đến 40 triệu đồng đối với cá nhân (từ 60 triệu đồng đến 80 triệu đồng đối với tổ chức).                                                     

  Thu Hường

Tin cùng chuyên mục