Tăng mức đóng BHXH tự nguyện tối thiểu từ 01/01/2022

- Từ 01/01/2022, mức đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện tối thiểu sẽ tăng do có sự điểu chỉnh về mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn. 

Theo Điều 87 Luật BHXH năm 2014, mức thu nhập tối thiểu làm căn cứ đóng BHXH tự nguyện là mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn. 

Từ ngày 01/01/2022, căn cứ Nghị định 07/2021/NĐ-CP, mức chuẩn nghèo khu vực nông thôn sẽ tăng từ 700.000 lên 1,5 triệu đồng/tháng. 

Do đó, mức đóng BHXH tự nguyện tối thiểu từ 01/01/2022 sẽ tăng lên.

Hằng tháng, người lao động sẽ phải trích 22% mức thu nhập mà mình chọn để đóng BHXH tự nguyện. Mức đóng BHXH tự nguyện tối thiểu năm 2022  = 22% x 1,5 triệu đồng = 330.000 đồng (mức cũ năm 2021 là 154.000 đồng/tháng).

Ngoài ra, mức hỗ trợ tiền đóng của Nhà nước đối với người tham gia BHXH tự nguyện cũng tăng.

Mức hỗ trợ đối với người tham gia thuộc hộ nghèo tăng từ 46.200 đồng lên 99.000 đồng/tháng; hỗ trợ cho hộ cận nghèo tăng từ 38.500 đồng lên 82.500 đồng/tháng và hỗ trợ cho người tham gia thuộc đối tượng khác tăng từ 15.400 đồng lên 33.000 đồng/tháng.

Năm 2022, chưa thực hiện cải cách tiền lương nên lương cơ sở 2022 vẫn là 1.490.000 đồng/tháng. Vì vậy mức đóng BHXH tự nguyện tối đa là 29.800.000 đồng/tháng.

Lưu ý: Khi Chính phủ điều chỉnh mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn trong thời gian mà người tham gia BHXH tự nguyện đã đóng theo phương thức đóng 3 tháng, 6 tháng hay 12 tháng hoặc đóng một lần cho nhiều năm về sau thì người tham gia không phải điều chỉnh mức chênh lệch số tiền đã đóng.                                                                                        

 Thu Hường

Tin cùng chuyên mục