Bản tin thời sự ngày 1-6

Thực hiện: Phạm Huyền - Hoàng Thảo
Audio không hợp lệ