Bản tin thời sự ngày 6-6

Thực hiện: Phạm Huyền - Tuấn Anh
Audio không hợp lệ