Bản tin thời sự ngày 8-9

Những tin tức đáng chú ý có trong Bản tin thời sự, thứ 6 ngày 8-9-2023:

- Biểu dương 76 cán bộ công đoàn cơ sở tiêu biểu toàn tỉnh.
- Khai mạc Kỳ thi tuyển công chức năm 2023.
- Tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, người thuộc hộ nghèo đóng thấp nhất 231.000 đồng/tháng.
- Lầu Năm Góc công bố gói viện trợ quân sự 600 triệu USD cho Ukraine.

Audio không hợp lệ