Bản tin thời sự ngày 22-10

Tin tức đáng chú ý có trong Bản tin thời sự, chủ nhật, ngày 22-10-2023.

- Tăng cường phối hợp giữa Ngân hàng Nhà nước tỉnh và Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh.
- Kết nối hơn 1.000 lao động và học sinh với các doanh nghiệp và cơ sở đào tạo nghề.
- 80 tác phẩm được hoàn thành tại trại sáng tác Văn học nghệ thuật năm 2023.
- Cảnh giác với các “quầy thuốc” trên mạng.
- Vai trò của phụ nữ trong quản lý chất thải nhựa.
- Xung đột ở Trung Đông có thể khiến châu Âu nối lại nhập khẩu dầu Nga.

Audio không hợp lệ