Thơ: Chấm thêm một nét

Tác giả: Trần Đức Tín - Thể hiện: NSƯT Vĩnh Thuận
Audio không hợp lệ