Thơ: Hòn than

Tác giả: Nguyễn Ngọc Hưng - Thể hiện: NSƯT Vĩnh Thuận
Audio không hợp lệ