Thơ: Hương sắc Thành Tuyên

Tác giả: Nguyễn Hồng Hợp - Thể hiện NSƯT Vĩnh Thuận
Audio không hợp lệ