Thơ: Loa kèn xuống phố

Tác giả: Đỗ Mai Hương - Thể hiện: NSƯT Vĩnh Thuận
Audio không hợp lệ