Thơ: Mùa xa

Tác giả: Quang Khiêm - Thể hiện: NSƯT Vĩnh Thuận
Audio không hợp lệ